Privacy Policy

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (en endavant "LOPD"), TAULÉ ROCH BEWEB DISSENY, SL a l'usuari que totes les dades de caràcter personal que ens proporciona a través de la web són incorporats en un fitxer "Clients i usuaris", creat i mantingut sota la responsabilitat de TAULÉ ROCH BEWEB DISSENY, SL.

 

Les dades de caràcter personal seran utilitzats amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, tramitar comandes, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària via ordinària o electrònica als seus usuaris sobre els seus serveis o productes.

 

TAULÉ ROCH BEWEB DISSENY, S.L. garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquests són objecte de tractament en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a què es refereix l'article 9 LOPD i que regula amb detall el Reial Decret 1.720 / 2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD,. les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades a TAULÉ ROCH BEWEB DISSENY, SL eviten l'alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

 

La resposta als formularis plantejats per a rebre informació dels productes o serveis comercialitzats per TAULÉ ROCH BEWEB DISSENY, SL, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar en un futur, és totalment potestativa. No obstant, la negativa de l'usuari / client a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de dur a terme el servei ofert per TAULÉ ROCH BEWEB DISSENY, SL

 

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-TAULÉ ROCH BEWEB DISSENY, SL el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

TAULÉ ROCH BEWEB DISSENY, S.L. utilitza cookies que consisteixen en petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten obtenir la informació de l'idioma utilitzat per l'usuari així com el tipus de navegador amb l'única finalitat de garantir la correcta prestació del servei.

 

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, TAULÉ ROCH BEWEB DISSENY, S.L. no pot garantir que la desactivació dels mateixos no impedeixi el bon funcionament de la pàgina.

 

L'usuari podrà exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel • lació i, si s'escau, oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i condicions previstos a la LOPD. Per exercitar aquests drets, i per a qualsevol aclariment, L'usuari pot contactar amb nosaltres TAULÉ ROCH BEWEB DISSENY, SL, C / Vilafranca 33, 08024 Barcelona, o bé enviant correu electrònic a la següent adreça: help@lastmailer.com